KOMANDA, KURA SASNIEGS KATRU VIRSOTNI

AMANDA BŪMEISTARE

PROJEKTA VADĪTĀJA

SINTIJA ANTMANE

SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS MENEDŽERE

DAGNIJA LAGANOVSKA

ROSINĀTĀJU KOORDINATORE

SANITA STRENGA

DALĪBNIEKU UN BRĪVPRĀTĪGO KOORDINATORE

LINDA DAMBERGA

VIESMĪLĪBAS KOORDINATORE

ELĪNA ZARECKA

SADARBĪBAS PARTNERU KOORDINATORE

LAURA PATKOVSKA

SADARBĪBAS PARTNERU KOORDINATORE

Scroll to top